Musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana!

Meillä on avoinna muutamia paikkoja nuorten ja nuorten aikuisten musiikkiterapiaan kuntoutuspsykoterapiana. Musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa nuorille Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Tällöin omavastuuosuus on 20€/käynti. Konsultoimme mielellämme terapiaan hakeutumisesta ja meille voi tulla arvioimaan, sopiiko musiikkiterapia kuntoutusmuodoksi.

Musiikkiterapiassa hyödynnämme musiikin tarjoamia mahdollisuuksia kuntoutuksessa. Voimme työskennellä hyvin monipuolisesti ja vaihtelevin menetelmin tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, ja menetelmien valinta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen. Musiikkiterapia on luova, terapeuttinen prosessi, jonka toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, kliininen improvisaatio, musiikkimaalaus, terapeuttinen laulaminen, musiikkiterapeuttinen liiketyöskentely, keskustelu ja matalataajuusvärähtelyyn perustuva vibroakustinen hoito.

Terapia muotoutuu asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja tavoitteet asetetaan yksilöllisesti jokaisen kanssa ensimmäisten tapaamisten aikana. Terapeutteina meillä toimivat Roiha-instituutin kouluttamat musiikkiterapeutit, joilla on monipuolinen kokemus erityiskasvatuksen kentältä, psykiatrisesta kuntoutuksesta ja päihde- ja mielenterveystyöstä.

Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä! Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja toiminnastamme.

Tuomas, puh. 045 7833 2543 , tuomas.lallukka(at)aalloista.fi

Lisätietoa musiikkiterapiasta ja terapiaan hakeutumisesta löydätte myös seuraavilta verkkosivuilta:

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.musiikkiterapia.net/index.php/38-musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille/85-
nuorisopsykiatria

Kysy lisää tai ilmoittaudu heti!