Musiikkiterapia

Musiikkiterapiassa hyödynnämme musiikin tarjoamia mahdollisuuksia kuntoutuksessa. Voimme työskennellä hyvin monipuolisesti ja vaihtelevin menetelmin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tarjoamme musiikkiterapiaa yksilöterapiana ja ryhmäterapiana. Teemme musiikkiterapia-arviointeja, jolloin asiakas voi kokeilla musiikkiterapiaa ja tutkia, soveltuuko musiikkiterapia hänelle kuntoutusmuodoksi.

Musiikkiterapiassa hyödynnämme musiikin tarjoamia mahdollisuuksia kuntoutuksessa. Voimme työskennellä hyvin monipuolisesti ja vaihtelevin menetelmin asiakkaan tarpeiden mukaan. Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, ja menetelmien valinta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen. Musiikkiterapia on luova, terapeuttinen prosessi, jonka toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Laaja-alaisessa musiikkiterapiassa pyrimme etsimään tarkoituksenmukaiset ja asiakkaan tavoitteisiin sopivat menetelmät. Käytetyt menetelmät voivat vaihdella terapiaprosessin aikana ja eri kohdissa. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, musiikkimaalaus, terapeuttinen laulaminen, musiikkiterapeuttinen liiketyöskentely, keskustelu ja Vibro/fysioakustinen menetelmä sekä kliininen improvisaatio.

Lue lisää aiheesta blogistamme:

https://aalloista.fi/2021/01/11/aalloista-blogi-musiikkiterapia/