Aalloista-blogi: Musiikin opetus ja erityisopetus

Musiikki kuuluu kaikille! Tule mukaan kokeilemaan musisointia Aalloissa.
Avataan yhdessä musiikillisen kokemisen kenttää ja edistetään musiikillista tasa-arvoa. Meille voit
tulla oppimaan musiikillisia taitoja yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Tarjoamme musiikin oppimisen ja
harrastamisen areenan kaikille: lapsille, nuorille ja aikuisille.

Aaltojen hellässä syleilyssä voidaan musisoida bändikerhossa tai esimerkiksi työpaikan
bändiryhmässä. Meille voit tulla oppimaan pianonsoiton, kitaran, sähköbasson ja rumpujensoiton
perusteita. Voimme myös äänittää musiikkia ja autamme omien biisien tekemisessä.
Tarjoamme tukea ja mahdollisuuden musiikin oppimiseen erilaisille oppijoille. Pyrimme löytämään
yksilölliset oppimista tukevat ratkaisut ja käytössämme ovat mm. kuvionuotit ja
kustoimoidut soittimet, kuten nelikielinen kitara. Aaltojen musiikkitoiminnassa tärkeää on
yhteisöllinen, lämminhenkinen tunnelma ja oppimisen ilo.

Meiltä voit myös vuokrata soittotilaa kalustettuna. Tiloistamme löytyvät: rummut, sähköbasso,
sähkökitara, koskettimet, pa-laitteet, mikrofonit, djembet, piano.
Tarjoamme myös pienimuotoisia esiintymisiä erilaisiin tilaisuuksiin.

Mitä musiikin erityispedagogiikka on ja miten se eroaa musiikkiterapiasta?

Musiikin erityispedagogiikka sijoittuu perinteisen musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian väliin ja
toiminnassa huomioidaan oppijoiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Musiikin erityispedagogiikassa
pyritään tunnistamaan oppimisen haasteet ja mahdollisuudet, ja etsimään ratkaisuja osallistua
musiikilliseen toimintaan.

Musiikin erityispedagogiikan perustana on yksilöllinen pedagoginen diagnoosi, jossa keskeistä on
oppilaan kehityksen sekä valmiuksien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen. Musiikin oppimista voi
häiritä ja hidastaa oppijan motoriikka, hahmottaminen ja keskittymiskyky. Saattaa myös olla, että
hän joutuu ponnistelemaan kykyjensä äärirajoilla. Musiikin erityispedagogiikassa musiikki ja
yksilöllinen, erityispedagoginen lähestymistapa voivat tarjota vapauttavan ja paineettoman kanavan
opiskella, ja musiikki voi toimia parhaimmillaan vastapainona muille vaikeille asioille elämässä.
Musiikin erityispedagogiikassa ajatellaan, että kuka tahansa voi olla musiikillisesti lahjakas. Tämä
lahjakkuus ja potentiaali on mahdollista saada esiin oikeanlaisella pedagogiikalla. Musiikin
erityispedagogiikan kautta musiikinoppijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yksilö-
ja ryhmäopetuksessa.

Musiikkitoiminnassa korostuu kognitiivinen oppiminen, jotta musiikinoppija ymmärtää toiminnan
tarkoituksen. Tähän tarvitaan aikaa, innostava oppimisympäristö ja rutkasti harjoittelua. Musiikin
erityispedagogiikan kautta voi avautua laajemmin myös emotionaalisen kokemisen kenttä ja
vähitellen myös luovien menetelmien käyttö mahdollistuu ja monipuolistuu.

Musiikin erityispedagogiikkaa tarvitaan silloin, kun yleinen musiikkikasvatus ei pysty huomioimaan
erilaisen oppijan tarpeita tai lähtökohtia. Näin ollen erityisopetuksen perusteena voivat olla
esimerkiksi oppimiskykyyn liittyvät ongelmat, sosioemotionaalisiin tekijöihin liittyvät haasteet,
vammat ja sairaudet tai poikkeuksellinen erityislahjakkuus.

Musiikkiterapia ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista musiikin harrastamisen ja opiskelun
näkökulmasta. Joskus taas erityisryhmiin kuuluville ihmisille perinteinen soiton- ja musiikinopiskelu
on liian vaativaa ja osallistuminen pulmallista. Tällöin päädymme tilanteeseen, jossa suuri
potentiaalinen musiikinharrastajaryhmä on vaarassa syrjäytyä musiikkikentästä.

Lähteet:

Takaisin Hyvinvointia Aalloista -sivustolle:
Musiikin erityisopetus