Pintaa syvemmältä: Vibroakustinen hoito

Tarjoamme vibro- ja fysioakustista hoitoa ja meillä on käytössä fysioakustinen tuoli sekä erilaisia
hoito-ohjelmia. Hoitaminen perustuu matalataajuiseen siniäänivärähtelyyn, jota on tutkittu ja
kehitetty kliinisesti. Fysioakustinen menetelmä on suomalainen sovellutus matalataajuisesta
äänivärähtelyhoidosta.

Vibroakustisella terapialla tarkoitetaan matalataajuisen siniäänen terapeuttista käyttämistä ja
kohdistamista vibroakustisen laitteiston kautta ihmisen kehoon. Terapiassa käytetään puhdasta
siniaaltoa, joka on kaikkein yksinkertaisinta olemassa olevaa ääntä. Vibroakustisessa terapiassa
käytettävän siniäänen korkeus vaihtelee 20–100 Hz:n välillä.

Vibroakustinen hoito monipuolinen ja täysin turvallinen hoitomuoto, jota käytetään osana
musiikkiterapeuttista työskentelyä, psykoterapeuttisessa työskentelyssä ja itsenäisenä
hoitomuotona.

Vibroakustiseen hoitojaksoon sisältyvät alkukartoitus, seuranta ja loppuarviointi.

Vibroakustista hoitoa ja terapiaa voidaan hyödyntää:

  • vireystilan säätelyssä: rauhoittaminen – aktivoiminen
  • unettomuuden hoidossa
  • stressiperäisten oireiden lievittämisessä
  • rentoutumiskeinona ja rentoutumisen oppisen edistäjänä
  • kivun lievitykseen
  • spastisiteetin lievittämisessä
  • psykosomaattisen oireilun lievittämiseen
  • psyykkisen työskentelyn tukemiseksi.

Lisätietoa vibroakustisesta terapiasta:

Takaisin Hyvinvointia Aalloista -sivustolle:
Vibroakustinen hoito